Астрономические наблюдения

Обсерватория Блинова


mosaic_project_ps_crop_color_mstr_web.jpg
Мозаика NGC 5908,9505,5978,5876,5874 M102Просмотров: 10115.04.2018
RC250
QHY10
EQ8
Guide qhy6
NGC7635_RC250_QHY10_7Hrs.jpg
NGC 7635 "Туманность Пузырь" Просмотров: 196RC250
QHY10
EQ8
Суммарная экспозиция 7 часов
28.09.2017
#У.О.Б.
6960haoii.jpg
NGC6960Просмотров: 109ED80
EQ8
QHY9
H-apha 3.25hrs
OIII 1.40hrs

20/09/2017
#BRO
ngc2683g10_2~1.jpg
NGC2683Просмотров: 5006.02.2017
RC250
EQ8
QHY10
7x1200sec
IC405.jpg
IC405Просмотров: 46Сумма кадров: 6hrs 15min
Телескоп: ASTROSIB RC250
Монтировка: SkyWatcher EQ8
Камера: QHY10 Color matrix
Автогид: Jupiter37A+QHY6

22-23.11.2016
NGC_7318_RGB_3h_45m_RC250.jpg
Квинтет СтефанаПросмотров: 53RC250
QHY10
EQ8
RGB 3h 45 min
2016-10-10
ngc6888_40min_Ha_40min_OIII_ed80_qhy9.jpg
ВуальПросмотров: 51h-alpha 40min
OIII-40 min
ED80
QHY9
EQ8
01.10.2016
BRO
NGC6914_Ha28L29_Ha28R29_OIII28GB294.jpg
NGC6914Просмотров: 52ED80
EQ8
QHY9
L-Ha-1hrs R-Ha-1hrs GB-OIII-40min
1hrs40min
13.08.2016
BlinovRemoteObservatory
NGC7822_Ha_4x1200sec.jpg
NGC7822Просмотров: 50ED80
QHY9
EQ6
H-alpha 4x1200sec
09.10.2016
M42_to_print_18_11_14_dss_ps_maxim_crop_mask.jpg
Просмотров: 82
NGC6992RGB2.jpg
NGC6992 Просмотров: 652015.10.21
ED80
QHY10
EQ8
#BlinovRemoteObservatory
IC5070RGB2.jpg
IC5070 PelicanПросмотров: 672015.10.16
ED80
QHY10
EQ8
#BlinovRemoteObservatory
20082015.jpg
NGC 7023 ????Просмотров: 8108.08.15 - 20.08.15
L=11 hrs 15 min
RGB= 3 hrs 20 min
QHY9
Astrosib RC250
EQ8
Autoguide=qhy6/tair3
M27ha3hrsweb.jpg
M27Просмотров: 8725.07.15
H-Alpha=6x1800
QHY9
Astrosib RC250
EQ8
Autoguide=qhy6/tair3
M63_L_11x900_web.jpg
Messier 63Просмотров: 139L=11x900sec
ASTROSIB RC250
02/05/2014
BRO
M91_L_6x900_web.jpg
Messier 91Просмотров: 140L=5x900sec
ASTROSIB RC250
04/05/2014
BRO
M98_L_5x900_web.jpg
Messier 98Просмотров: 146L=5x900sec
ASTROSIB RC250

03/05/2014

BRO
NGC6946_web.jpg
NGC6946Просмотров: 225Astrosib RC250/EQ6/Autoguided
02.11.13
BRO/Blinov Remote Observatory
NGC7129(oc)_web.jpg
NGC7129(oc)Просмотров: 253Astrosib RC250/EQ6/Autoguided
04.11.13
BRO/Blinov Remote Observatory
ngc206L.jpg
NGC 206Просмотров: 237EQ6\RC250\QHY9\QHY6-guiede, Zenit 37A 135mm\

NGC 206 ????? ????????? NGC 224, ???????? ?????? ? ????????? ?????????.

29.10.13
Файлов: 64 / Страниц: 4 1